Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Z.P.H.U. "PROMYK" K. i G. Czyż S.C. z siedzibą w Wieluniu, ul. M.Wołodyjowskiego 15, adres e-mail: info@promyk.wielun.pl (dalej jako „ADO”)
 2. ADO wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym/którą można się skontaktować pod adresem ul. M.Wołodyjowskiego 15, 98-300 Wieluń, adresem mailowym info@promyk.wielun.pl, numerem telefonu 43 843 65 43
 3. Pani/Pana dane osobowe w zakresie imienia i nazwiska oraz numeru telefonu i adresu poczty mailowej zostały pozyskane za pomocą naszej strony internetowej, wysłania do nas korespondencji mailowej, papierowej lub w skutek bezpośredniego kontaktu telefonicznego.
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu niezbędnym do wykonania umowy lub podjęcia działań do jej zawarcia. W przypadku udzielenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w jednej lub większej liczbie stosownie do określonych celów w których została wyrażona zgoda to jest w szczególności cele marketingowe (maile i telefony) i informacyjne (newsletter) podstawą prawną przetwarzania danych jest ( art 6 ust.1 lit b , art 6 ust.1lit c oraz art.6 ust 1 lit f RODO )
 5. Pozyskane od Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być przede wszystkim spółki i inne podmioty powiązane kapitałowo. Dane osobowe przekazane będą tylko w celu określonym w 3 i 4
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat .
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do żądania poprawienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych, prawo do przenoszenia danych.
 8. Z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu przeciwko przetwarzaniu danych, bez podania przyczyny jest Pan/Pani uprawniona do wniesienia sprzeciwu, gdy dane wykorzystywane są do celów marketingu bezpośredniego.
 9. W dowolnym momencie ma Pan/Pani prawo cofnąć udzieloną zgodę, co pozostanie jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 10. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzoru, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy.
 11. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne jeżeli zostało podane w celu zawarcia umowy jest warunkiem jej zawarcia.
 12. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Rozwiązania dla inteligentnego domu PROMYK Wieluń

Nowoczesne rozwiązania

Zarządzaj inteligentnie całym domem.

Dzięki zastosowaniu nowoczesnych rozwiązań jednym pilotem możesz sterować brama garażową, bramą wjazdową, roletami, żaluzjami fasadowymi, markizą czy pergolą. Ponadto na ekranie pilota, smartfona, tabletu widnieje informacja zwrotna o wykonanym poleceniu. Takie możliwości daje nam np. firma SOMFY. Do domu pasywnego zaproponujemy okna na profilu VEKA - Softline 82, drzwi firmy Setto o gr. skrzydła 92mm oraz bramę segmentową NICE  o gr. 60mm.

Szeroka oferta OKNA DRZWI BRAMY PERGOLE ŻALUZJE PROMYK Wieluń

Od projektu do montażu

Wiele rozwiązań dla Twojego domu i firmy!

W naszej ofercie znajdą Państwo bardzo wiele nowoczesnych rozwiązań - przeznaczonych zarówno do nowych inwestycji jak i zwiększających komfort i estytykę tych już istniejących. Oferujemy sprawdzone rozwiązania takich produktów jak: okna, drzwi, rolety zewnętrzne, pergole, bramy garażowe, markizy, osłony wewnętrzne i zewnętrzne.

Facebook

Śledź nasz profil i wypatruj promocji!